Voorbereiding door SchoolsUnited, fase1


Site e-mailadres checken (Via 'Instellingen' -> 'Configuratie'). Als de domeinnaam in het site e-mailadres anders is dan de domeinnaam van de (toekomstige) website dan moet het SPF record van de desbetreffende website aangepast worden. Degene die de domeinnaam beheert dient onze ip adressen in de spf records te zetten.  Hetzelfde geldt voor e-mailadres van verzender en beheerder checken bij nieuwsbrief module. Via mxtoolbox.com kan er een check gedaan worden of het SPF record wel goed staat.
 

Tim Smallenburg van SchoolsUnited zet een pointer naar het betreffende pakket toe. Stel dat 100.schoolsunited.nu de lettertuin moet worden dan zet Tim in een tabel dat delettertuin.nl (bij een externe partij) naar ons verwijst.

Tim Smallenburg an SchoolsUnited verwijderd ook iets uit /etc/vritual/domains zodat de interne e-mail afhandeling niet in het hostingpakket blijft 'hangen'. Je kunt www.domeinnaam.nl/mx-test.txt gebruiken als test. 
 

Koppelen van de domeinnaam door een externe partij, fase 2

 

Het A record met en A record zonder WWW moet bij de andere DNS beheerder worden doorgevoerd.

AAAA/IPv6 records mogen niet in de DNS tabel voorkomen van de andere partij
 

Https certificaat erop zetten, fase 3

Tim Smallenburg van SchoolsUnited zet er een https certificaat op. Dit kan pas wanneer de website gekoppeld is en dan dient er een ticket aangemaakt te worden waarin Tim weet dat de domeinnaam gekoppeld is en dan zal hij er dezelfde dag nog een certificaat op zetten.