SchoolApp

Gemak van de SchoolApp


We merken dat de SchoolApp steeds belangrijker wordt voor scholen, omdat bijna iedereen een smartphone bij de hand heeft.

• Ouders registreren zichzelf en hun kind(eren) in het ouderportaal op de website met een activatiecode die door de school wordt verstrekt. Na registratie ontvangen ze een pincode om in te loggen op de gedownloade SchoolApp.

• Het startscherm van de SchoolApp
is het vertrekpunt naar alle relevante info van de school. Een overzichtelijke pagina waar gebruikers doorheen kunnen scrollen en van alle items de meest recente publicaties te zien zijn.

• Je ziet alleen de informatie waarvoor je bent geautoriseerd door de school.

• Via de buttons op het startscherm en via het menu linksboven heb je toegang tot de beschikbare modules en groepen.

Te downloaden in
  

Werkt ook op
  

 


 

Nieuws

Nieuws is een veel gebruikte module om de school community van informatie te voorzien.

• Leerkrachten kunnen nieuws voor eigen groep of groepsoverstijgend maken in de SchoolApp of SchoolWebsite.

• Nieuwsberichten kunnen met foto’s en video’s worden aangevuld en doorgeplaatst naar de SchoolWebsite of SchoolSchermen.

• Je kunt push notificaties sturen bij urgente berichten.

• Het ControlPanel is een gebruiksvriendelijk schuifsysteem, zowel op je telefoon als op de computer.
 

Nieuws

Groepsactiviteiten

Nieuws

Bericht plaatsen

Nieuws

Reageren op berichten 


 


Postings door kinderen

Om te oefenen met sociale media kunnen kinderen in de beschermde omgeving van de SchoolApp postings maken met telefoon of tablet.

• Kind ontvangt online feedback waarom posting niet is goedgekeurd, hij of zij kan het aangepaste bericht opnieuw aanbieden.

• Kind maakt posting met foto of video en leerkrachten beoordelen de aangeboden posting, ze kunnen het goedkeuren of parkeren.

• Postings kunnen ook doorgeplaatst worden op de SchoolSchermen en website, beveiligd of openbaar. Uiteraard alleen als de school dit zo ingericht heeft.

• Te gebruiken als portfolio of als vlog.
 

Postings door kinderen

Bericht plaatsen door kinderen

Postings door kinderen

Berichten overzicht van de kinderen

Goedkeuren/parkeren door leerkrachten

 


Foto’s

Foto’s worden steeds belangrijker in de communicatie. We zeggen niet voor niets: een beeld zegt meer dan 1000 woorden.

• Leerkrachten kunnen foto’s bij nieuws plaatsen en fotoalbums maken.

• Je kunt één of meerdere foto’s tegelijk uploaden, maximaal 20 per keer.

• Een push notificatie versturen als er een nieuw album beschikbaar is.

• Op het startscherm krijgen gebruikers de meest recente groepsoverstijgende fotoalbums te zien.
 


Fotoalbum

Overzicht


Fotoalbum

Fotoalbum toevoegen


Fotoalbum

Foto’s uit galerij toevoegen
 


Oudergesprekken*    

Ouders of verzorgers kunnen gesprekken met leerkrachten nu ook via de SchoolApp inplannen naast aanmelden via het ouderportaal op de SchoolWebsite.

• Leerkrachten maken oudergesprekken aan via de website.

• Bij duogroepen kun je gesprekken inplannen bij twee leerkrachten, aan elke leerkracht kunnen ouders gekoppeld worden van de betreffende groep.

• Op het startscherm verschijnt een speciale button zodat ouders het gesprek kunnen inplannen. Daarna verschijnt de gemaakte afspraak in beeld en verdwijnt na het gesprek. Ouders worden ook per e-mail geïnformeerd.

• Leerkrachten zien in de SchoolApp welke ouders zich voor wanneer hebben aangemeld.
 


Overzicht


Oudergesprekken

Inplannen oudergesprek door
ouders/ verzorgers


Oudergesprekken

Overzicht voor de leerkrachten


 


Kalender

In de kalender hebben ouders alle geplande schoolactiviteiten altijd bij de hand, zowel van school als van de groep.

• Op het startscherm staan altijd de eerste drie groepsoverstijgende activiteiten met datum en omschrijving.

• Bij het doorklikken naar de groep van het kind staan de geplande groepsactiviteiten.

• Leerkrachten maken kalenderitems aan op basis van datum, tijd, titel en omschrijving. Er is een duidelijk verschil tussen de groepsoverstijgende en groepsspecifieke kalender.
 

Kalender

Kalenderitems (groepspecifiek)

Kalender

Kalenderitem plaatsen

Kalender

kalenderitems (groepsoverstijgend)

 


Absentie melden*         

Scholen kunnen ervoor kiezen dat ouders absentiemeldingen via de SchoolApp kunnen doorgeven.

• Ouders zien op het startscherm van de SchoolApp de button absentie melden.

• Afhankelijk van de keuze van de school zie je een zelfgekozen tekst, bijv dat kinderen telefonisch ziek gemeld moeten worden of volgt de mogelijkheid via een duidelijk invulscherm het kind ziek te melden.

• Leerkrachten zien onder de absentie button welke kinderen absent zijn, vanaf welke datum en kunnen met één druk op de knop kinderen ook weer beter melden.

• De administratie kan een export draaien van de ziekmeldingen voor verdere verwerking.

 

Absentie melden

Kalenderitems (groepspecifiek)

Absentie melden

Overzicht voor leerkracht

Absentie melden

Beter melden door leerkracht

 


Nieuwsbrieven

Een handige functionaliteit in de SchoolApp waar alle nieuwsbrieven overzichtelijk bij elkaar staan.

• Bij het openen van de SchoolApp zie je de laatste verschenen nieuwsbrieven met datum op het startscherm. Bij doorklikken volgt de volledige nieuwsbrief.

• De administrator kan via tablet, laptop of pc een nieuwsbrief in pdf formaat uploaden, een titel meegeven en bepalen of het ook op de SchoolWebsite gepubliceerd wordt.

 

Nieuwsbrieven

Overzicht startpagina

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven overzicht

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief bekijken
 


Documenten

Om de SchoolApp compleet te maken, vind je hier ook alle benodigde schooldocumenten bij elkaar.

• Bij documenten kunnen leerkrachten artikelen en documenten plaatsen die belangrijk zijn voor de ouders. Deze kunnen via de Schoolwebsite of SchoolApp worden geupload.

• Bij plaatsing van een document kan de leerkracht een push notificatie versturen om ouders hierop te attenderen.

 

Documenten

Documentenoverzicht (groepsspecifiek)

Documenten

Document toevoegen

Documenten

Document bekijken


 


E-mail archief

In de SchoolApp vind je nu ook alle e-mails die leerkrachten via het dashboard in de SchoolWebsite versturen naar ouders.

• De e-mails komen per groep in het archief, ouders en leerkrachten kunnen zo alle e-mails altijd opnieuw inzien.

• Bijlagen (PDF, JPG of PNG) zijn ook vindbaar en aanklikbaar in het archief
 

E-mailberichten

 Overzicht van de e-mailberichten

E-mailberichten

Inhoud e-mailbericht